EEG technologie toegelicht

Gepost door Hogne Ulla op 11-jun-2018 16:27:54

We noemen onze hersenen wel eens “onze computer”. De vergelijking is dan ook treffend. Ook onze hersenen bestaan uit heel wat celletjes (neuronen) die zijn verbonden met tal van kabeltjes (axonen). Via die kabels kunnen de hersencellen onderling communiceren. Ze sturen signalen uit. Bij epileptische aanvallen verloopt die communicatie verstoord. 

EEG technologie brengt die verstoring in kaart. Hoe dat precies gebeurt, lijkt erg complex. In deze blog legt onze technologie-expert, Dirk Loeckx, het helder uit voor jullie.

Wat is een EEG, hoe werkt het en wat doet Epihunter ermee?

Een EEG?

Een EEG (elektro-encefalogram) meet de communicatie tussen de hersencellen en toont het resultaat van die meting, of toch de ruwe samenvatting daarvan, op een grafiek. Men noemt een EEG daarom soms ook een “hersenfilmpje”.

Een ziekenhuis EEG (klinisch EEG) meet de hersenactiviteit via een twintigtal metalen contacten (elektroden). Het EEG visualiseert de gemeten spanning in een grafiek, met verschillende lijnen voor de verschillende elektroden. Een standaard klinisch EEG telt 16 lijnen.

Klinisch EEG

(Bron: Wikipedia)

Het hersenfilmpje bij een epileptische aanval

“Normaal” praten de verschillende hersencellen door elkaar, elk op hun manier. De spanning tussen de verschillende contacten vertoont dan geen grote pieken of dalen. Daardoor zijn er meestal weinig duidelijk herkenbare patronen op het EEG.

Bij epileptische aanvallen is de hersenactiviteit verstoord. Grote groepen hersencellen beginnen samen hetzelfde signaal uit te sturen. Ze ontladen zich (epileptiforme ontladingen) en sturen scherpe signalen uit. Die signalen zijn net door hun kracht en eenvormigheid wel extern meetbaar. Het EEG brengt die ontladingen in beeld. Ook tussen de aanvallen door kunnen er ontladingen gebeuren, die zichtbaar zijn op het EEG, maar geen aanval uitlokken. De neuroloog kan met een EEG meer informatie krijgen over de ontladingen, zowel tijdens een aanval als buiten de aanvallen. Die informatie is cruciaal voor de neuroloog om de behandeling en medicatie te bepalen.


Epihunter headset EEG voorbeeld

Bij absence aanvallen en aanvallen met een focaal begin en verminderd bewustzijn, sturen de hersencellen steeds dezelfde signalen uit. Het EEG registreert die signalen in de vorm van een piek die wordt gevolgd door een golfbeweging (spike wave). Komt de spike wave onmiddellijk voor op alle lijnen van de EEG scan, dan spreekt men van een niet-motorische aanval met gegeneraliseerd begin (kortweg, absence aanval). Ontstaat de aanval eerst in 1 zone van de hersenen, dan spreekt men over een focaal begin.

De EEG headset als filmmateriaal

De headset die Epihunter gebruikt, werkt zoals een klinisch EEG, maar dan op kleine schaal. De headset meet de hersenspanning niet aan de hand van een twintigtal elektroden, wel met 3 elektroden op het voorhoofd (frontaal). We zijn immers niet op zoek naar waar in de hersenen de aanval exact ontstaat. We willen enkel opsporen of er een aanval gaande is of niet. Net die eenvoud maakt het dagelijks gebruik mogelijk van Epihunter Classroom. Het opzetten vergt amper tijd en de headset zit comfortabel.

Met de headset wil Epihunter dus langs het voorhoofd spike waves te detecteren. Die detectie zelf gebeurt in de Epihunter smartphone app via een algoritme. Een algoritme is een soort van “recept”. Het geeft de stappen weer die de Epihunter app moet volgen om een antwoord te krijgen op de vraag: “Is deze reeks van waarden een aanval?”. Beantwoordt het algoritme die vraag positief, dan laat de Epihunter app een lampje branden op de Android gsm.

Het belang van veel testfilmpjes

De detectie van de spike waves verloopt jammer genoeg niet gemakkelijk. De signalen die de elektroden in de headset opvangt, zijn immers erg gevoelig voor externe invloeden, zoals geknipper met de ogen, gekauw of aanrakingen aan het hoofd. Dat maakt het voor Epihunter des te belangrijker om de headset zo vaak mogelijk bij zoveel mogelijk kinderen te gebruiken. Hoe meer testdata we verzamelen, hoe accurater en sneller het algoritme kan beslissen en hoe optimaler de headset en app kunnen werken. Hoe vaker Epihunter dus wordt gebruikt, hoe sneller het lampje bij alle gebruikers zal gaan branden. Daar gaan we voor!

Nog vragen bij deze blog of een andere reactie? Mail ons of laat hieronder je reactie kwijt.

Meer informatie over de verschillende soorten aanvalstypen lees je in onze eerdere blog.

Voel je je aangesproken om Epihunter Classroom ook uit te testen? Fantastisch! Daarmee help je Epihunter vooruit! We geven jou graag meer informatie. Contacteer ons gauw. 

 

Topics: absence, kinderen, stille aanval, epilepsie, impact op gezin, onzekerheid, EEG, hersencellen